Om als lid iemand te introduceren dient u introducé geld te betalen. Dit kan tot een maximum van 4 maal per jaar.
De kosten zijn voor volwassenen € 5,00 per keer en voor jeugd € 2,00 per keer.

Bij niet betalen van het introducé-geld is ieder lid gerechtigd de persoon in kwestie te verzoeken de baan te verlaten.
Het bestuur verwacht van ieder lid zich te houden aan deze regels. Indien blijkt dat een lid misbruik maakt van deze regels dan kan dit leiden tot royement van dit lid.