Op woensdag 3 juli 2024 is er, tijdens de ingelaste algemene leden vergadering, een stemming geweest voor de aanleg van Padelbaan 5 en 6.
De leden die aanwezig staan positief tegenover de bouw van padelbaan 5 en 6. 
Hiermee kunnen wij verder met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe padelbanen. 
We gaan de vergunning voor de aanleg zo spoedig mogelijk indienen bij de gemeente. Ook wordt er contact gelegd met de padelbouwer voor de planning.
Wij verwachten in het najaar (oktober) te kunnen beginnen met de realisatie van de 2 nieuwe padelbanen.

Zodra er meer informatie over de bouw beschikbaar is, informeren we jullie daar uiteraard over.